Wydarzenia

Publikacje
09.12.2018, 12:00 - Sala Kameralna

X Poznański Koncert Muzyki Kameralnej

Koncert Sala Kameralna

X Poznański Koncert Muzyki Kameralnej
Kompozytorzy są wśród nas

 

Fundacja Akademii Muzycznej w Poznaniu wraz z Akademią Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w ramach kultywowania pamięci o zasłużonych dla naszego miasta oraz popularyzacji tradycji kulturowych Poznania, zaplanowała koncerty poświęcone twórczości wybitnych kompozytorów, których sylwetki są związane z Poznaniem m.in. Feliksa Nowowiejskiego, Stanisława Wiechowicza, Tadeusza Szeligowskiego, Floriana Dąbrowskiego, Andrzeja Koszewskiego oraz Jana Astriaba. Koncerty mają na celu przypomnienie, iż te wybitne postaci przez całe swoje życie artystyczne związane były z Poznaniem. Podczas koncertów zostaną wykonane również utwory skomponowane w wyniku inspiracji twórczością wybitnych poznańskich kompozytorów XX wieku. Prawykonania dzieł autorstwa poznańskich twórców reprezentujących różne pokolenia, którzy obecnie pracują w Akademii Muzycznej w Poznaniu, stanowić będą pomost pomiędzy tradycją a nowoczesnością.

 

Program

Monika Kędziora – micro-nano-mos na fortepian solo (2015)
Agnieszka Zdrojek-Suchodolska – Półmroki na klarnet i fortepian (2018) *prawykonanie
Artur Kroschel – Tamisage na klarnet solo (2018)
Roman Maciejewski – Mazurek nr 4 na fortepian solo (1929-1932)
Ewa Fabiańska-Jelińska – Bagatela na klarnet i fortepian (2018)
Andrzej Koszewski – Przystroje na fortepian solo (1970)
1. Zaprosili mnie na wesele
2. Pod borem, pod lasem
3. Plon niesiemy, plon
6. Nie bój że się, dziewczę, mojej zdrady

Piotr Pawlik – V Kontemplacja na klarnet i fortepian (2018) *prawykonanie
Witold Lutosławski – Preludia taneczne na klarnet i fortepian (1954)

Wykonawcy:

Paweł Kroczek – klarnet
Hanna Lizinkiewicz – fortepian
Julia Gołębiowska – słowo o muzyce

Nadchodzące wydarzenia

Afisz może zachęcać do przyjścia na koncert

Koncert

01.04.2023

Koncert muzyki XX i XXI wieku NON MOLTO / 3

Afisz może zachęcać do przyjścia na wykład

Wykład

03.04.2023

Akademicki Poznań – Yuval Weinberg – WYKŁAD/3.04.2023

Prof. skrzypiec Michael d'Arcy

Warsztaty

03.04.2023

Prof. Michael d’Arcy – warsztaty skrzypcowe, 3-5.04.2023/dzień 1

Koncert Konferencja Wykład

04.04.2023

XIX Międzynarodowa Konferencja „Musica practica, musica theoretica”: Topos wirtuoza – dzieło, wykonawstwo, dydaktyka, 4-5.04.2023/dzień 1