Wydarzenia

X Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy im. Dezyderiusza Danczowskiego; X Ogólnopolski Konkurs Kontrabasowy im. Adama Bronisława Ciechańskiego


X Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy im. Dezyderiusza Danczowskiego

X Ogólnopolski Konkurs Kontrabasowy im. Adama Bronisława Ciechańskiego

 

Regulamin Konkursu

Jury Konkursu

Harmonogram ogólny Konkursu

Harmonogram I etapu – kontrabasy

Harmonogram I etapu – wiolonczele

Próby akustyczne przed I etapem – wiolonczele

Próby akustyczne przed I etapem – kontrabasy

 

 

Organizator:
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu
Współorganizator:
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu