Wydarzenia

Konferencja – “Witoldowi Friemannowi w 125. rocznicę urodzin”

…..Romantyzm był,  jest  i pewnie nigdy nie przeminie,

dopóki  człowiek borykać się będzie z ziemską

rzeczywistością. …

Witold Friemann

MUZYKA KAMERALNA W INTERMEDIALNEJ PRZESTRZENI

Witoldowi Friemannowi w 125 rocznicę urodzin   

Konferencja 

Maciej Łakomy (AM Poznań)

Witold Friemann – ostatni polski romantyk

Alina Kubik (AM Poznań)

Witold Friemann – język muzyczny utworów kameralnych kompozytora                                        

Alicja Wardęcka – Gościńska (Konin)

Życie,  pasje, działalność artystyczna i organizacyjna Witolda Friemann,

 

Opieka merytoryczna:
Katedra Kameralistyki AM

Katedra Kompozycji, Teorii Muzyki i Rytmiki