Wydarzenia

Wykład pt. “Msza koronacyjna” W. A. Mozarta w kontekście XVIII-wiecznych tradycji muzyki religijnej

Msza koronacyjna W. A. Mozarta
w kontekście XVIII-wiecznych tradycji muzyki religijnej

 Prof. Ryszard Daniel Golianek

 

Prof. Ryszard Daniel Golianek obszar zainteresowań badawczych

Główny zakres zainteresowań badawczych prof. Golianka stanowi historia muzyki XIX wieku, zarówno polskiej, jak i europejskiej. Podejmowane zagadnienia wiążą się z dwiema perspektywami: historyczno-źródłową i estetyczną. Procedurze badawczej poddawane są różne gatunki muzyczne: kwartet smyczkowy, opera czy gatunki muzyki programowej XIX wieku. Duży korpus publikacji w ostatnich latach dotyczy życia i twórczości Juliusza Zarębskiego oraz twórczości operowej Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego, rozpatrywanej w kontekście stylu oper włoskich i francuskich XIX wieku. Od 2012 roku zakresem badań prof. Golianek są wątki polskiej w muzyce europejskiej w okresie od pierwszego rozbioru Polski do odzyskania niepodległości (1772-1918).