Wydarzenia

Wykład prof. Heleny Tulve (Estonian Academy of Music and Theatre, Tallinn)

Prof. Helena Tulve
(Estonian Academy of Music and Theatre, Tallinn)

 

Wykład

Moja muzyka w rozmaitych odniesieniach
(My music with references to the background)

 

Opieka merytoryczna:
Katedra Kompozycji