Wydarzenia

WYBORY 2020 – PILNE!

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi wyborów na kadencję 2020-2024:

Komunikat 11 dla członków Kolegium Elektorów dotyczący organizacji przebiegu głosowania 01.06.2020

Harmonogram głosowania – załącznik do komunikatu nr 11 UKW – wybory na stanowisko Rektora w dn. 1.06.2020

Uchwała nr 14 Rady Uczelni ws wskazania p. Prof. Hanny Kostrzewskiej jako kandydata na Rektora

Uchwała nr 15 Rady Uczelni ws wskazania p. Prof. Alicji Kledzik jako kandydata na Rektora

Uchwała nr 16 Rady Uczelni ws wskazania p. Prof. Janusza Stalmierskiego jako kandydata na Rektora

Komunikat Rektora – wyjaśnienie dotyczące zapytań wyborców

Uchwała Senatu nr 77 w sprawie opiniowania kandydatów na stanowisko rektora

Protokół komisji skrutacyjnej

Uchwała nr 13 Rady Uczelni

Oświadczenie członka Rady Uczelni – prof. AMP dra hab. Macieja Łakomego z dnia 24 maja 2020

Komunikat 10 Głosowanie przez pełnomocnika w wyborach rektora 25.05.2020

Odpowiedź na pismo Przewodniczącego Rady Uczelni

Komunikat 8 lista członków kolegium elektorów po wyborach uzupełniających 22.05.2020(1)

Komunikat 8 lista członków kolegium elektorów po wyborach uzupełniających 22.05.2020 (2)

Komunikat 9 wyniki wyborów uzupełniających na członka kolegium elektorów w grupie innych nauczycieli akademickich 22.05.2020

Oświadczenie Rady Uczelni w związku z wyborami Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu 22.05.2020

Uchwała UKW nr 12 dot. odwołania 20.05.2020

Protest złożony 20.05.2020 do UKW

Komunikat 7 kandydaci na elektora wybory uzupełniające 20.05.2020

Oświadczenie spółki Kalasoft, że oprogramowanie HMS umożliwia przeprowadzenie tajnego głosowania

Uchwała nr 12 Rady Uczelni w sprawie pytań dotyczących przebiegu spotkania wyborczego z kandydatami na stanowisko Rektora

Oświadczenie Rady Uczelni z 19 maja 2020 roku

Instrukcja głosowania na stanowisko elektora

Uchwała nr 11 Uczelnianej Komisji Wyborczej w sprawie rekomendacji dla kandydatów o sposobie prowadzenia kampanii wyborczej w wyborach rektora

Instrukcja zgłaszania kandydata na stanowisko elektora

Komunikat 4 – lista kandydatów na stanowisko Rektora

Komunikat 5 – zebranie wyborcze

Komunikat 6 – zebranie wyborcze

Komunikat 1 – zgłaszanie kandydatur w wyborach rektora

Komunikat 2 – zgłaszanie kandydatur w wyborach elektora

Komunikat 3 – wybory uzupełniające

Druk pełnomocnictwa do głosowania na Rektora

Komunikat UKW z dnia 14.05.2020 dotyczący podjęcia czynności wyborczych

Komunikat UKW z dnia 14.05.2020 dotyczący terminu wyborów Rektora

Komunikat UKW z dnia 14.05.2020 dotyczący wyborów uzupełniających

Komunikat UKW z dnia 14.05.2020 dotyczący zebrania wyborczego

Komunikat UKW z dnia 14.05.2020 dotyczący zmian w kalendarzu wyborczym

Regulamin wyborczy 2020 zał. do uchwaly UKW nr 7 z dnia 14.05.2020

Regulamin zebrania wyborczego z kandydatami na Rektora 14.05.2020

Uczelniany kalendarz wyborczy z dnia 14.05.2020

 

Komunikat UKW z dnia 7.04.2020 dotyczący zawieszenia czynności wyborczych

Komunikat UKW z dnia 27.03.2020 dotyczący zmian w kalendarzu wyborczym

Komunikat UKW z dnia 12.03.2020 dotyczący zmian w kalendarzu wyborczym

Komunikat UKW z dnia 12.03.2020 dotyczący składu kolegium elektorów

Protokół z wyborów elektorów w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Uchwała nr 5 UKW z dnia 9.03.2020

Protokół UKW z wyborów do kolegium elektorów w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

Komunikat UKW dotyczący zmiany regulaminu

Protokół UKW z wyborów do kolegium elektorów w grupie profesorów i profesorów AMP

Komunikat UKW (26.02.2020)

Szczegółowy Uczelniany Kalendarz Wyborów 2020-2024

Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej 2020-2024

Regulamin wyborczy

Pełnomocnictwo do głosowania w wyborach

Zgłoszenie kandydatury na stanowisko członka kolegium elektorów

 

Archiwum:

Wybory Władz w roku akademickim 2019/2020

Wybory Władz na kadencję 2016-2020