Wydarzenia

Warsztaty z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Warsztaty z zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej

 

Panel 5.: Autoprezentacja i marketing w małej firmie – Magdalena Ignaczak / Beata Zięba, Mikrobiznes na maksa

Organizatorzy:
Biuro Karier Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania