Wydarzenia

Warsztaty z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Warsztaty z zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej

Panel 2.: Biznesplan – Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Organizatorzy:
Biuro Karier Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania