Wydarzenia

Warsztaty z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Warsztaty z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Panel: Podatek od towarów i usług (podatek VAT)

Organizatorzy:
Biuro Karier Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Urząd Miasta Poznania