Wydarzenia

Warsztaty z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Warsztaty z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Panel: Autoprezentacja i marketing w małej firmie

Organizatorzy:
Biuro Karier Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Urząd Miasta Poznania