Wydarzenia

Warsztaty z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Warsztaty z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Panel: Własność intelektualna

Organizatorzy:
Biuro Karier Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Urząd Miasta Poznania