Wydarzenia

Warsztaty z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej


Warsztaty z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Panel: Biznesplan

Organizatorzy:
Biuro Karier Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Urząd Miasta Poznania