Wydarzenia

Intensywne Warsztaty Aktorskie

INTENSYWNE WARSZTATY AKTORSKIE

24.09-29.09

Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego organizuje warsztaty aktorskie dla studentów Akademii Muzycznej. Celem kursu jest:

  • intensywne przygotowanie studentów do zajęć w nadchodzącym roku akademickim,
  • rozwijanie własnych umiejętności aktorskich,
  • przeprowadzenie konsultacji logopedycznych i poprawa wyrazistości mowy,
  • zapoznanie się z różnymi metodami pracy na scenie.

Warsztaty będą się odbywały od poniedziałku 24 września do soboty 29 września 2018 roku pomiędzy 10.00 a 20.00. Godzinowy plan zajęć podany zostanie na początku sierpnia po zakończeniu zapisów i podzieleniu uczestników na grupy.

W ramach warsztatów zajęcia będą dotyczyły następujących zagadnień aktorskich:

  • dykcja i recytacja – zajęcia z aktorką logopedką,
  • zajęcia ruchowe, praca nad ciałem – zajęcia z choreografem, reżyserem ruchu,
  • interpretacja tekstu,
  • improwizacja,
  • współczesne formy teatralne – zajęcia z reżyserem.

Zajęcia poprowadzą zaproszeni specjaliści z różnych dziedzin sztuki oraz pedagodzy Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Poznaniu. W warsztatach mogą wziąć udział wszyscy studenci Akademii Teatralnej. Przy dużym zainteresowaniu w pierwszej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia studentów wydziału Wokalno-Aktorskiego ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Część zajęć stanowić będą przygotowania do grudniowego przedstawienia, w którym wezmą udział osoby wybrane spośród chętnych uczestników warsztatów.

Warsztaty są otwarte dla nowo przyjętych studentów Akademii oraz młodzieży – uczniów szkół muzycznych

Zapisy do 24 lipca 2018 roku na adres: pkazmierczak@amuz.edu.pl

W zgłoszeniach proszę zaznaczać wydział oraz rok studiów w Akademii Muzycznej lub szkołę muzyczną i klasę oraz adres kontaktowy.

Bliższych informacji udziela Koordynator Warsztatów mgr Piotr Kaźmierczak
tel. 601816370, e-mail: pkazmierczak@amuz.edu.pl