Wydarzenia

Publikacje
05.12.2018, 18:00 - Sala Kameralna

VIOLAMAXX – juniors solo

Koncert Sala Kameralna

VIOLAMAXX – juniors solo

 

Program

J. S. Bach – Preludium i Fuga d-moll z I tomu DWK
W. A. Mozart – Sonata C-dur KV 330
F. Chopin – Walc cis-moll op. 64 nr 2

wyk. Mirella Bałaban – fortepian

J. S. Bach – Allemande i Gigue z I Suity wiolonczelowej G-dur BWV 1007 na altówkę solo
B. Campagnoli – Kaprys nr 35
A. Pochon – Passacaglia na altówkę solo

wyk. Katarzyna Cioch – altówka

M. Reger – I Suita g-moll op. 131d na altówkę solo cz. I i II
B. Campagnoli – Kaprys nr 3
K. Penderecki – Cadenza

wyk. Elżbieta Nagórska – altówka

J. S. Bach – Preludium i Gigue z II Suity wiolonczelowej d-moll BWV 1008 na altówkę solo
F. A. Hoffmeister – Kaprys nr 10
K. Penderecki – Tanz

wyk. Maria Woźniak – altówka

J. S. Bach – Preludium i Gigue z III Suity wiolonczelowej C-dur BWV 1009 na altówkę solo
B. Campagnoli – Kaprys nr 34
E. Fabiańska-Jelińska – Elegia na altówkę solo

wyk. Maria Bzowy – altówka

J. S. Bach – Chaconne z II Partity d-moll BWV 1004 na skrzypce solo

wyk. Jan Bałaban – skrzypce

Nadchodzące wydarzenia

Koncert Konferencja Kurs Warsztaty Wykład

25 - 26.10.2021

X Międzynarodowe Dni Akordeonu AkoPoznań 2021

Koncert Kurs Warsztaty Wykład

26.10.2021

X Międzynarodowe Dni Akordeonu AkoPoznań 2021

Koncert

25.10.2021

X Międzynarodowe Dni Akordeonu AkoPoznań 2021/Międzyuczelniany Koncert Muzyki Akordeonowej

Koncert

25.10.2021

Koncert musicalowy – „Sound of music”