Wydarzenia

Publikacje
14.02.2020, 19:00 - Aula im. Stefana Stuligrosza

VIOLAMAXX amoroso

Koncert Aula im. Stefana Stuligrosza

VIOLAMAXX amoroso

Program

A. Vivaldi – Sonata nr 5 e-moll cz. I Largo i cz. II Allegro
M. Marais – Le Basque
wyk. Maria Maciałowicz – wiolonczela
Julia Bałaban – klawesyn

J. N. Hummel – Sonata Es-dur op. 5 nr 3 cz. III Allegro
wyk. Anna Kubiak – altówka, Krzysztof Sowiński – fortepian

J .S. Bach – Courante i Sarabande z II Suity wiolonczelowej d-moll BWV 1007 na altówkę solo
wyk. Zuzanna Hoppe – altówka

F. Mendelssohn-Bartholdy – Sonata c-moll op. posth. cz. I Adagio. Allegro
wyk. Maria Woźniak – altówka, Krzysztof Sowiński – fortepian

J. Brahms – Sonata Es-dur op. 120 nr 2 cz. II Allegro appassionato
wyk. Maria Bzowy – altówka, Krzysztof Sowiński – fortepian

I. Albeniz (arr. Marco Misciagna) – Asturias na altówkę solo
wyk. Lech Bałaban – altówka

R. Clarke – Sonata na altówkę i fortepian cz. I Impetuoso
D. Szostakowicz – Sonata op. 147 cz. II Allegretto
wyk. Łucja Jaskuła – altówka, Krzysztof Sowiński – fortepian

M. Cynk – Tango
wyk. Jan Bałaban – skrzypce, Lech Bałaban – altówka, Agnieszka Bałaban – wiolonczela
Mirella Bałaban – fortepian

J. Heichelbech – Stamitz Circus
G. Ph. Telemann – Don Quixote at Rest
wyk. Zespół VIOLAMAXX w składzie: Lech Bałaban, Łucja Jaskuła, Zuzanna Hoppe, Maria Woźniak, Maria Bzowy, Alicja Ciszek, Anna Kubiak – altówki

Maria Bzowy – słowo o muzyce

Nadchodzące wydarzenia

Koncert

19.01.2022

Koncert w ramach „X Neofonii”

Koncert

20.01.2022

Koncert Orkiestry Barokowej Akademii Muzycznej/20.01.2022

Koncert

25.01.2022

Arcydzieła kameralistyki

Koncert Konferencja

19.01.2022

X Neofonia 2022/19-20.01.2022