Wydarzenia

VIII Forum Akademickie “Muzyka naszych czasów”

VIII Forum Akademickie
Muzyka naszych czasów

pod patronatem Prorektora ds. artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych
prof. dra hab. Janusza Stalmierskiego

 

Program:

10.00
Otwarcie Forum – JM Rektor dr Halina Lorkowska, prof. AM
Prowadzenie – prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba

10.05
“Poznańska Wiosna Muzyczna” – idee i konteksty
ad. dr hab. Artur Kroschel, AM Poznań, dyrektor Festiwalu Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna

10.40
Muzyka jako sztuka krytyczna. Czy kompozytorzy mogą być uczestnikami debaty społecznej?
Sebastian Dembski, student II roku kompozycji elektroakustycznej w klasie dra Rafała Zapały, AM Poznań

11.10
Akordeon w przedstawieniach operowych XXI wieku
Przemysław Wojciechowski, doktorant, II rok studiów, UMFC Warszawa, opiekun: prof. dr hab. Klaudiusz Baran; doktorant, II rok studiów, AM Bydgoszcz, opiekun artystyczny: prof. dr hab. Jerzy Kaszuba

11.30
Lutnia we współczesnej praktyce wykonawczej
dr Henryk Kasperczak, AM Poznań

12.00-12.30
Przerwa kawowa

12.30
Współczesna polska twórczość fortepianowa: awangarda czy powrót do korzeni?
dr hab. Maria Koszewska-Wajdzik, AM Poznań

13.00
Nowoczesne ujęcie idei koncertowania na przykładzie utworów Lidii Zielińskiej i Andrzeja Kwiecińskiego
Dominik Puk, student, AM Poznań

13.30
Akordeon w twórczości Ignacego Zalewskiego z punktu widzenia wykonawcy – spektrum nowych możliwości brzmieniowych i repertuarowych
Iwo Jedynecki, doktorant, II rok studiów, AM Bydgoszcz im. F. Nowowiejskiego, opiekun artystyczny: prof. dr hab. Jerzy Kaszuba

14.00
Poznań – tu się gra jazz!
dr hab. Katarzyna Stroińska-Sierant, AM Poznań

 

Dyskusja, podsumowanie

 

Koncepcja i organizacja:
prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba

Opieka merytoryczna:
Katedra Fortepianu, Organów i Akordeonu
Katedra Kompozycji, Katedra Jazzu
Zakład Muzyki Dawnej