Wydarzenia

VII Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa “Neofonia”

VII „NEOFONIA
OGÓLNOPOLSKA STUDENCKO-DOKTORANCKA KONFERENCJA NAUKOWA
MIĘDZYUCZELNIANY KONCERT KOMPOZYTORSKI

(WSPÓŁ)TWÓRCZOŚĆ

 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU
11-12 GRUDNIA 2018

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

WTOREK, 11 GRUDNIA 2018

SALA PREZYDENCKA

10.00-10.15 – Uroczyste otwarcie konferencji i przywitanie uczestników

JM Prorektor do spraw artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych, prof. dr hab. Janusz Stalmierski

Opiekun Koła Artystyczno-Naukowego, mgr Michał Janocha

10.15-11.00 – Wykład inauguracyjny
dr Michał Krawczak
Instytut Teatru i Sztuki Mediów, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

11.00-12.00 – PANEL I
Prowadzenie: Mateusz Pieróg

Sebastian Dembski
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Muzyka a (współ)tworzenie neoliberalnej hegemonii

Krzysztof Bździel
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Koncepcja Muzak-Plus Johna Cage’a – radykalna wizja artystycznej syntezy społeczeństwa i sztuki

12.00-12.30 – PRZERWA KAWOWA

12.30-13.30 – PANEL II
Prowadzenie: Dominik Puk

Barbara Szczepaniak
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Zagadnienia prawa autorskiego dotyczące zjawisk, pytań i problemów w obszarze muzycznej współtwórczości

Dominika Stopczańska
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Między utworem a wykonaniem – o prawach „współtwórców” dzieł muzyki współczesnej

13.30-15.00 – PRZERWA OBIADOWA

15.00-16.30 – PANEL III
Prowadzenie: Barbara Szczepaniak

Aleksandra Machura
Akademia Muzyczna w Krakowie
„Rękopis […]” – akcja choreograficzna Rafała Augustyna jako przykład dzieła synkretycznego.

Przemysław Degórski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Nurt art&science w muzyce jako przejaw współtwórczości kompozytora i naukowca/inżyniera.

Andrzej Konieczny
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Współtwórczość jako wypadkowa kolektywnej improwizacji. Analiza działań improwizatorskich

 

19.00 – MIĘDZYUCZELNIANY KONCERT KOMPOZYTORSKI (Aula Nova)

 

ŚRODA, 12 GRUDNIA 2018

SALA PREZYDENCKA

10.00-11.00 – Wykład
Teresa Nowak
Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

11.00-12.30 – PANEL IV
Prowadzenie: Monika Wierbiłowicz

Robert Gogol
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Wykonawca jako faktyczny współtwórca utworu – czyli egzorcyzmowanie kompozytorskiego demona kontroli, jako uzdrawiający proces defragmentacji oraz utylizacji ego. Na przykładzie procesu kompozycji i realizacji utworu „Lament Binarny”.

Bartłomiej Majkrzak
Akademia Muzyczna w Krakowie
Wizja babilońskich ogrodów ujęta w dźwiękową arabeskę. Jehan Alain „Le Jardin suspendu”.

Ryszard Lubieniecki
Uniwersytet Wrocławski
Wykonawca – dostarczyciel materiału dźwiękowego. Sposoby wykorzystania autorskiej bazy próbek dźwiękowych na przykładach wybranych kompozycji na akordeon amplifikowany

12.30-13.00 – PRZERWA KAWOWA

13.00-15.00 – PANEL V
Prowadzenie: Robert Gogol

Ernesto Cristo González Alemán
Conservatorio Superior de Música de Canarias/Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Leonardo Tommasini
Conservatorio di Musica „G. B. Martini”/Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
The new Neoclassical style

Karol Osman
Akademia Muzyczna w Krakowie
Warstwa dźwiękowa w filmie

Paulina Książek
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
„Medeamaterial” vs. „Medea”, czyli jak choreograf kreśli w partyturze

Annika Mikołajko
Akademia Muzyczna w Krakowie
Współtwórczość na przykładzie fenomenu widowiska taneczno-muzycznego Lord of the Dance

15.00 – Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Opiekun Koła Artystyczno-Naukowego, mgr Michał Janocha

 

Organizatorzy:
Koło Artystyczno-Naukowe Studentów Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Fundacja Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Opieka merytoryczna:
Katedra Kompozycji – dr Ewa Fabiańska-Jelińska, mgr Michał Janocha

Patronat honorowy:
JM Rektor Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Prezydent Miasta Poznania

Patronat medialny:
Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC
Magazyn “Glissando”
Radio Meteor

Dofinansowanie:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego