Wydarzenia

VII Ogólnopolska Konferencja Solfeżowa “XXI wiek w kształceniu słuchu: style, tendencje, metody”


VII Ogólnopolska Konferencja Solfeżowa XXI wiek w kształceniu słuchu: style, tendencje, metody

19-11-2016-konferencja-solfezowaDo pobrania szczegółowy program Konferencji: Konferencja solfeżowa 2016


Konferencja stanowi kontynuację organizowanych w cyklu dwuletnim (od 2004 roku) w Akademii Muzycznej w Poznaniu sesji naukowych, na których podejmowane są zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej problematyki kształcenia słuchu muzycznego. Tematyka VII Ogólnopolskiej Konferencji Solfeżowej dotyczyć będzie nowoczesnych badań, środków i metod nauczania oraz wykorzystania w procesie kształcenia słuchu gatunków i stylów muzycznych współistniejących we współczesnej praktyce artystycznej. W programie sesji przewidziane zostały referaty naukowe wygłoszone przez specjalistów reprezentujących ośrodki akademickie i muzyczne z całej Polski.

Opieka merytoryczna:
Zakład Percepcji i Kreacji Zjawisk Brzmieniowych