Wydarzenia

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Moniuszko in memoriam – w kręgu polskiej literatury wokalnej”

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Moniuszko in memoriam – w kręgu polskiej literatury wokalnej

 

Konferencja wpisuje się w 200. rocznicę urodzin twórcy opery narodowej – Stanisława Moniuszki. Rozważania prowadzone w ramach Konferencji, odbywającej się w Roku Moniuszkowskim, skupione będą głównie na jego twórczości wokalnej; nie zabraknie jednak też wykładów o innych, tworzących w różnych okresach historycznych, polskich kompozytorach.

 

Sala Prezydencka, godz. 10.00-14.00

godz. 10.00 prof. Luba Kyjanowska (AM Lwów)
Toposy muzyczne w operach i pieśniach Stanisława Moniuszki i ich oddźwięk w kulturze ukraińskiej

godz. 10.30 dr Sławomir Bronk (AM Gdańsk)
Współczesna twórczość wokalno-instrumentalna do tekstów w języku kaszubskim. Próba charakterystyki z perspektywy wykonawcy – śpiewaka i dyrygenta

godz. 11.00 dr Magdalena Witczak (AS Szczecin)
Nastroje w muzyce kantatowej twórców epoki baroku i współczesności w oparciu o dzieła autorstwa Alessandro Scarlattiego i Marka Czerniewicza

godz. 11.30 prof. Joshard Daus, Liliana Brendel (ECA Görlitz)
Rozwój wokalny studentów i absolwentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego w Poznaniu na przykładzie współpracy z Europejskim Chórem Akademickim

godz. 12.00 przerwa

godz. 12.30 prof. Aleksander Diachenko (AM Kijów)
“Halka” Stanisława Moniuszki w Państwowej Operze Ukrainy – współczesne spojrzenie na przeszłość

godz. 13.00 dr Nataliia Pyzhianova (Uniwersytet Pedagogiczny Humań)
Twórczość pieśniarska Stanisława Moniuszki i Mykoła Łysenko. Analiza porównawcza na przykładzie wybranych pieśni

godz. 13.30 prof. Anna Jeremus-Lewandowska (AM Poznań)
Piękno pieśni religijnych Stanisława Moniuszki. Krótka analiza problemów wykonawczych na podstawie wybranych interpretacji

 

Sala Kameralna, godz. 18.00
Koncert muzyki polskiej
Wykonawcy: Marzena Michałowska – sopran, Małgorzata Woltmann-Żebrowska – mezzosopran,
Ziemowit Wojtczak – baryton, Tomasz Zagórski – tenor
Laura Kluwak-Sobolewska, Michał Rot, Alicja Kosznik, Małgorzata Sajna-Mataczyńska – fortepian

Konferencji towarzyszyć będzie Wystawa Moniuszkowska w Foyer Auli Nova
autor: dr Iwona Fokt