Wydarzenia

VII Forum Akademickie “Czas i przestrzeń muzyki”

VII Forum Akademickie
Czas i przestrzeń muzyki

 

pod patronatem Prorektora ds. artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych
prof. dr. hab. Janusza Stalmierskiego

 

Wtorek 5 grudnia 2017 r., godz.9.30-15.30, Sala Prezydencka
Otwarcie Forum – JM Rektor dr Halina Lorkowska, prof. AM
Prowadzenie – prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba


Czas muzyczny w interpretacji dzieła muzycznego
, 9.45
dr hab. Maria Koszewska-Wajdzik, AM Poznań

Muzyka jest przestrzenią pomiędzy dźwiękami” (Claude Debussy), 10.15
Julia Wizjan, doktorantka w kl. fortepianu prof. dr hab. Anny Organiszczak, AM Poznań

Sposoby organizacji materiału dźwiękowego w czasie na przykładach z literatury akordeonowej, 10.45
dr Stanisław Miłek, AM Bydgoszcz

Kameralistyka – wspólnota czasu, przestrzeni i emocji…, 11.15
dr Grażyna Czerwińska, AM Poznań

Fortepian – bardzo zdyscyplinowany śpiewak. Związek frazowania i kreacji kantyleny z czasem wybrzmiewania strun
dr hab. Bogdana Janikowska, prof. AM Poznań, 11.45

przerwa kawowa, 12.15

Pomiędzy wyobraźnią a kompozycją… Kilka myśli o improwizacji, 12.30
ad dr hab. Barbara Dmochowska, AM Poznań

Muzyka chóralna w czasie i przestrzeni. Analiza nieszablonowych rozwiązań i przykładów, 13.00
mgr Aleksandra Pałka, AM Poznań

“Stylus fantasticus” – postrzeganie czasu w muzyce instrumentalnej epoki baroku, 13.30
mgr Kamil Lis, doktorant w kl. organów prof. dra hab. Sławomira Kamińskiego, AM Poznań

Odkryte na nowo – duet akordeon-fortepian w repertuarze XIX wieku na fortepian i harmonium, 14.00
mgr Iwo Jedynecki, doktorant w kl. akordeonu prof. dr hab. Jerzego Kaszuby, AM Bydgoszcz

Czas na jazz, 14.30
dr hab. Katarzyna -Sierant, prof. AM, Poznań

Czas i przestrzeń w interpretacji ruchowej muzyki na przykładzie I części “II Kwartetu smyczkowego” op. 56 Karola Szymanowskiego, 15.00
dr Joanna Lange, AM Poznań

 

Koncepcja i organizacja – prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba
Opieka merytoryczna – Katedra Fortepianu, Organów i Akordeonu,
Katedra Kameralistyki, Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej, Katedra Jazzu,
Katedra Dyrygentury Symfonicznej i Operowej