Wydarzenia

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Neofonia”

VI Neofonia
Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa
Międzyuczelniany Koncert Kompozytorski
Dziecko a muzyka współczesna

 

Do pobrania: program – Konferencja

PROGRAM KONFERENCJI

WTOREK, 12 GRUDNIA 2017
SALA PREZYDENCKA
10.00-10.15 – Uroczyste otwarcie konferencji i przywitanie uczestników
JM Rektor dr hab. Halina Lorkowska, prof. AM
Przedstawiciel Zarządu Koła Artystyczno-Naukowego – Ada Krzyczkowska

10.15-11.00 – Wykład inauguracyjny – Z katalogu muzyki współczesnej dla dzieci
Hanna Gawrońska (Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu)

11.00-12.00 – PANEL I
Prowadzenie: Ada Krzyczkowska
Aleksandra Flach
Akademia Muzyczna w Krakowie
Nowe media w wybranych utworach dla dzieci polskich kompozytorów współczesnych

Robert Gogol
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Warsztat tworzenia i cel powstania kompozycji „Kurczak Ko Ko”. Partytura graficzna − odwołanie do dziecięcego entuzjazmu w dorosłym muzyku / dorosłym dziecku?

12.00-12.30 – PRZERWA KAWOWA

12.30-13.30 – PANEL II
Prowadzenie: Piotr Krajewski
Monika Kuchta
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
Dziecięce sfery w twórczości Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil

Aleksandra Machura
Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu
Jadwiga Szajna-Lewandowska dzieciom

13.30-15.00 – PRZERWA OBIADOWA

15.00-16.00 – KONCERT MŁODYCH TWÓRCÓW I WYKONAWCÓW (Aula Nova)
Prowadzenie: Ewa Chorościan

16.00-17.00 – Spotkanie z młodymi kompozytorami i wykonawcami
Prowadzenie: Ewa Chorościan

19.00 – MIĘDZYUCZELNIANY KONCERT KOMPOZYTORSKI (Aula Nova)

 

ŚRODA, 13 GRUDNIA 2017
SALA PREZYDENCKA
10.00-11.30 – PANEL III
Prowadzenie: Jakub Unolt
Klaudia Hübner
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Semantyka barwy i jej wpływ na improwizację ruchową dziecka

Michał Mroczkowski
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Pokazać i zrozumieć muzykę – interpretacja przestrzenno-ruchowa muzyki

Wojciech Krzyżanowski
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu /
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Czy warto usypiać dzieci „Trenem Ofiarom Hiroszimy”?

11.30-12.00 – PRZERWA KAWOWA

12.00-13.30 – PANEL IV
Prowadzenie: Dominik Puk
Przemysław Pogocki
Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
„Zupa Pomidorowa – opera w ćwierć aktu” – projekt edukacyjny realizowany przy PSM I i II stopnia im. K. Kurpińskiego w Kutnie

Piotr Krajewski
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu /
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Muzyka współczesna na lekcjach historii

Annika Mikołajko
Akademia Muzyczna w Krakowie
Muzyka klasyczna a kinematografia dziecięca

13.30-14.30 – Konwersatorium z Jarosławem Kordaczukiem
Prowadzenie: Dominik Puk

14.30 – Podsumowanie i zamknięcie konferencji
Przedstawiciel Zarządu Koła Artystyczno-Naukowego – Karolina Majewska

 

Organizatorzy:
Koło Artystyczno-Naukowe Studentów Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Fundacja Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Biuro Karier Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Opieka merytoryczna:
Katedra Kompozycji – dr Ewa Fabiańska-Jelińska
Katedra Teorii Muzyki – dr Małgorzata Pawłowska

Patronat honorowy:
JM Rektor Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego
Prezydent Miasta Poznania

Patronat medialny:
Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC
Magazyn “Glissando”

Dofinansowanie:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego