Wydarzenia

VI Międzynarodowe Dni Akordeonu “AkoPoznań 2017”

VI Międzynarodowe Dni Akordeonu
AkoPoznań 2017

23-24 X 2017, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna
Wokół historii akordeonu. Wirtuoz akordeonu dawniej a dziś

 

Poniedziałek 23 X 2017, godz. 10.30, Sala Prezydencka

Otwarcie konferencji – JM Rektor dr hab. Halina Lorkowska, prof. AM
prowadzenie – prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba

 • Akordeon – kameleon w labiryncie, prof. dr hab. Bogdan Dowlasz, AM im. G. i K. Bacewiczów, Łódź
 • Literatura akordeonowa jako wyznacznik pozycji artystycznej instrumentu na przykładzie wybranych kompozycji, prof. dr hab. Elwira Śliwkiewicz-Cisak, UMCS, Lublin
 • Ewolucja oblicza akordeonisty wirtuoza na przykładzie ścieżki artystycznej Mogensa Ellegaarda, dr Grzegorz Palus, UMFC, Warszawa

przerwa kawowa godz. 12.15-12.30

 • Charakterystyka polskich harmonii produkowanych do roku 1939, dr Olga Siejna-Biernaty, PSM I i II st., Szamotuły
 • Równorzędna rola akordeonisty wirtuoza w zespołach kameralnych na przykładzie utworów Żanety Radzewskiej, studentka Sabina Aftyka, UMFC, Warszawa
 • Dawni wirtuozi. Jazz na akordeonie w Radiu Gdańsk, mgr Paweł Nowak, PSM I i II st. im. I. J. Paderewskiego, Słupsk

Przerwa obiadowa godz. 14.15- 15.30

 • Koncert instrumentalny w literaturze akordeonowej, prof. dr hab. Joachim Pichura, AM im. K. Szymanowskiego, Katowice
 • Najnowsza polska literatura na akordeon i altówkę, dedykowana Duo van Vliet, dr Rafał Łuc, AM im. K. Lipińskiego, Wrocław
 • Akordeon w cyfrowym świecie. Zastosowanie środków elektronicznych we współczesnych kompozycjach akordeonowych, mgr Przemysław Wojciechowski, doktorant UMFC, Warszawa oraz AM im. F. Nowowiejskiego, Bydgoszcz

Koncert muzyki akordeonowej
w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej
Wokół historii akordeonu. Wirtuoz akordeonu dawniej a dziś
Aula im. S. Stuligrosza 23 X 2017 g. 19.00

Wystąpią pedagodzy, studenci i uczniowie z uczelni muzycznych z Warszawy, Wrocławia, Bydgoszczy, Gdańska, Krakowa, Katowic, Łodzi

W programie: Bach, Scarlatti, Strauss, Jaszkiewicz, Wesołowski, Dzierżanowski, Peszat, Pane, Zołotariow, Sławiński, Hayashi, Olczak, Czajkowski, Mendelssohn-Bartholdy, Nowikow, Wieniawski

 

Wtorek 24 X 2017, godz. 10.00, Sala Prezydencka
prowadzenie – prof. dr hab. Jerzy Kaszuba

 • Giovanni Gagliardi jako przykład wirtuoza wizjonera, prof. dr hab. Elżbieta Rosińska, AM im. S. Moniuszki, Gdańsk
 • Akordeonistyka na Słowacji. Próba przekrojowego spojrzenia, mgr Alena Budzinakova, Koszyce, Słowacja
 • Ewolucja idiomu akordeonisty-wirtuoza, mgr Łukasz Nowakowski, doktorant AM im. I. J. Paderewskiego, Poznań
 • Akordeonistyka w Niemczech – spojrzenie na system kształcenia, mgr Adore Freigang-Liro, Berlin

przerwa kawowa godz. 12.00 – 12.15

 • Akordeonistyka na Łotwie – wirtuozi instrumentu, mgr Antons Grackovs, Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music, Ryga, Łotwa
 • Akordeon + komputer. Obecność mediów cyfrowych we współczesnej twórczości akordeonowej. Rozważania w oparciu o własne doświadczenia, mgr Wiesław Ochwat, doktorant AM, Kraków

Dyskusja – podsumowanie
przerwa obiadowa 14.00 – 15.00

 

Sala Prezydencka godz. 15.00 – 17.30
Warsztaty improwizacji akordeonowej –
dr hab. Rafał Grząka, UMFC, Warszawa