Wydarzenia

VI Międzynarodowe Dni Akordeonu

VI Międzynarodowe Dni Akordeonu
AkoPoznań 2017

23-24 X 2017, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna
Wokół historii akordeonu. Wirtuoz akordeonu dawniej a dziś

 

Wtorek 24 X 2017, godz. 10.00, Sala Prezydencka
prowadzenie – prof. dr hab. Jerzy Kaszuba

  • Giovanni Gagliardi jako przykład wirtuoza wizjonera, prof. dr hab. Elżbieta Rosińska, AM im. S. Moniuszki, Gdańsk
  • Akordeonistyka na Słowacji. Próba przekrojowego spojrzenia, mgr Alena Budzinakova, Koszyce, Słowacja
  • Ewolucja idiomu akordeonisty-wirtuoza, mgr Łukasz Nowakowski, doktorant AM im. I. J. Paderewskiego, Poznań
  • Akordeonistyka w Niemczech – spojrzenie na system kształcenia, mgr Adore Freigang-Liro, Berlin

przerwa kawowa godz. 12.00 – 12.15

  • Akordeonistyka na Łotwie – wirtuozi instrumentu, mgr Antons Grackovs, Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music, Ryga, Łotwa
  • Akordeon + komputer. Obecność mediów cyfrowych we współczesnej twórczości akordeonowej. Rozważania w oparciu o własne doświadczenia, mgr Wiesław Ochwat, doktorant AM, Kraków

Dyskusja – podsumowanie
przerwa obiadowa 14.00 – 15.00