Wydarzenia

VI Forum Akademickie “Niuanse nowej muzyki”


VI Forum Akademickie Niuanse nowej muzyki

pod patronatem Prorektora ds. artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych
prof. dra hab. Janusza Stalmierskiego

 

21.03.2017 niuanse nowej muzykiWtorek, 21 marca 2016, godz.10.30-15.30
Sala Prezydencka

Otwarcie Forum
Prowadzenie – prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba
godz. 10.00-12.00

Dylematy i rozterki czyli komponowanie na zamówienie
dr Agnieszka Suchodolska, ad.

Inspirująca rola wykonawcy w procesie powstawania i percepcji nowej muzyki
dr hab. Ewa Murawska, ad.

Mikrotoność – przeszłość czy przyszłość?
dr Katarzyna Taborowska, ad.

przerwa kawowa godz. 12.00-12.20

Impresje, inspiracje, intuicje
dr Barbara Kaszuba, ad.

Współczesne środki wyrazu w twórczości amerykańskich trębaczy improwizujących
dr hab. Maciej Fortuna, ad.

Krytyk wobec nowej muzyki
dr Stefan Drajewski, ad.

Podsumowanie

 

Opieka merytoryczna:
Wydział Instrumentalny,
Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki

Koordynator:
prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba