Wydarzenia

V Ogólnopolski Konkurs Lutniczy
im. Włodzimierza Kamińskiego
Poznań: 22-25 X 2014
plakat

NAGRODY PRZYZNANE W 5. OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE LUTNICZYM
IM. WŁODZIMIERZA KAMIŃSKIEGO

w grupie skrzypiec 1/2:   

 • III miejsce i nagrodę w wysokości 500 zł przyznano  Annie Helwig – absolwentce AM w Poznaniu
  z klasy prof. AM Honoraty Stalmierskiej,
 • II miejsce i nagrodę w wysokości 1000 zł przyznano Kai Winiarczyk – studentce AM w Poznaniu
  z klasy prof. Antoniego Krupy i asystenta Marcina Krupy,
 • I miejsca w tej kategorii nie przyznano.

w grupie skrzypiec 3/4:

 • III miejsca i nagrodę w wysokości 500 zł przyznano Mikołajowi Olchawa – absolwentowi AM
  w Poznaniu z klasy prof. AM Honoraty Stalmierskiej,
 • II miejsce miejsca i nagrodę w wysokości 1000 zł przyznano Marcinowi Bednarskiemu studentowi AM w Poznaniu z klasy prof. Antoniego Krupy i asystenta Marcina Krupy,
 • I miejsca w tej kategorii nie przyznano.

w grupie skrzypiec 4/4:    

 • II miejsce i nagrodę w wysokości 2000 zł przyznano Tadeuszowi Jasiurkowskiemu lutnikowi
  z Lubina,
 • zwycięzcą w tej kategorii został Michał Różak, absolwent AM w Poznaniu za zajęcie I miejsca otrzymał nagrodę w wysokości 4000 zł .

W grupie skrzypiec wykonanych w technice dowolnej (tzw. free style) przyznano dwa wyróżnienia: Marta Panfil studentka studiów doktoranckich AM w Poznaniu  i Bogdan Sikora absolwent AM w Poznaniu otrzymali nagrody finansowe w wysokości po 500 zł.

Decyzją Jury dyplomy otrzymali również finaliści w poszczególnych kategoriach:

 • w skrzypcach ½
  Anna Helwig absolwentka AM w Poznaniu z klasy prof. AM Honoraty Stalmierskiej
  i Piotr Pielaszek z klasy prof. Andrzeja Łapy ,
 • w skrzypcach 4/4
  Bartłomiej Dankiewicz Krakowa, Bogdan Sikora i Kaja Winiarczyk (skrzypce 4/4).

Ponadto Jury zadecydowało o przyznaniu następujących nagród pozaregulaminowych:

Dyplom za najwyżej ocenione walory lutnicze w kategorii skrzypce 4/4 oraz Medal Związku Polskich Artystów Lutników i książkę pt. „Polska sztuka lutnicza 1954-2004” otrzymał Michał Różak.

Dyplom za najwyżej ocenione walory dźwiękowe w kategorii skrzypce 4/4 otrzymał Bogdan Sikora.

Dyplom za najwyższą punktację wśród studentów poznańskiej Akademii Muzycznej otrzymał Marcin Bednarski.

Dyplom za najbardziej obiecujący debiut w grupie skrzypiec 4/4 otrzymuje Katarzyna Paluszkiewicz, studentka AM w Poznaniu z klasy prof. Antoniego Krupy i st. wykł. Jana Mazurka.

Regulamin OKL_2014

Organizatorzy:
Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu
Związek Polskich Artystów Lutników
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

 

miejsce:                       Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Kalendarium:

22 października (środa)

10:00               Uroczyste otwarcie Konkursu – Sala Prezydencka

10:30-13:00    I etap (zamknięty dla publiczności)
jurorzy-muzycy: Sala kameralna
jurorzy-lutnicy: Sala Prezydencka

13:00-15:00    Możliwość oglądania konkursowych instrumentów – Sala
Prezydencka

15:00-19:00     I etap (zamknięty dla publiczności)

23 października (czwartek)

9:00-13:00      I etap (zamknięty dla publiczności)

13:00-15:00    Możliwość oglądania konkursowych instrumentów – Sala
Prezydencka

15:00-19:00     I etap (zamknięty dla publiczności)

24 października 2009 (piątek)

10:00 -13:00    II etap – przegrywanie instrumentów (otwarty dla publiczności) 
Aula Akademii Muzycznej

15:00-17:00     II etap – przegrywanie instrumentów (otwarty dla publiczności)
Aula Akademii Muzycznej

25 października 2009 (sobota)

10:00-14:00     Ogólnopolskie Seminarium Lutnicze
Sala Marszałkowska

17:00               Uroczyste ogłoszenie wyników i koncert na nagrodzonych
instrumentach –
Aula Akademii Muzycznej

Konkursowi towarzyszy Ogólnopolskie Seminarium Lutnicze