Wydarzenia

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Neofonia”


V Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Neofonia

Duchowość w muzyce XX i XXI wieku


Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
29-30 listopada 2016

 

a1a2-plakat-2016Z inicjatywy Koła Artystyczno-Naukowego Studentów Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w dniach 29-30 listopada 2016 roku odbędzie się V jubileuszowa edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Neofonia, której towarzyszyć będzie Międzyuczelniany Koncert Kompozytorski. Konferencja będzie stanowić okazję do wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami głównych muzycznych ośrodków akademickich w Polsce. Temat tegorocznej edycji Duchowość w muzyce XX i XXI wieku ma skłonić do refleksji zarówno nad źródłami inspiracji współczesnych twórców, jak i kierunkami dalszego rozwoju muzyki najnowszej. Zaproponowana przez nas problematyka konferencji stanowi próbę opisania sfery duchowości w twórczości kompozytorów XX i XXI wieku.


Program konferencji
:

DO POBRANIA: NEOFONIA – program konferencji

WTOREK, 29 LISTOPADA 2016
SALA PREZYDENCKA

10.00-10.15 – Uroczyste otwarcie konferencji i przywitanie uczestników:
JM Rektor dr Halina Lorkowska, prof. AM
Przedstawiciele Zarządu Koła Artystyczno-Naukowego – Ada Krzyczkowska i Piotr Krajewski

10.15-11.00 Wykład inauguracyjny: Duchowość muzyki
ks. dr Mariusz Białkowski (Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)

11.00-12.20 PANEL I
PRELUDIUM DO NEOFONII – WOKÓŁ ZAGADNIEŃ DUCHOWOŚCI MUZYKI
Prowadzenie: Krzysztof Bździel

Anna Gluc
Akademia Muzyczna w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Usłyszeć ducha. Zarys problematyki duchowości w XX wieku

Aleksandra Roterman
Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
Sacrum XXI wieku

Marek Rogalski
Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku
Harmonika XX- i XXI-wiecznej pieśni chóralnej wobec zagadnienia sacrum w muzyce

12.20-12.35 PRZERWA KAWOWA

12.35-14.15 PANEL II
DUCHOWOŚĆ W MUZYCE KOMPOZYTORÓW XX i XXI WIEKU
Prowadzenie: Ewa Chorościan

Wojciech Michno
Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
Ukryte przesłanie w „Muzyce Nocy” Béli Bartóka

Karolina Majewska
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Inspiracje religijne i ich wpływ na strukturę dzieła – symfonia „Mateusz Malarz” Paula Hindemitha

Bartłomiej Majkrzak
Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu
Muzyczne witraże. „L’Ascension” jako przykład teologicznego traktatu Oliviera Messiaena

Gloria Gierlach
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inspiracja duchowością irlandzkiego chrześcijaństwa w „Deer’s Cry” Arvo Pärta

14.15-15.00 PRZERWA OBIADOWA

15.00-16.40 PANEL III
DUCHOWOŚĆ W MUZYCE WSPÓŁCZESNYCH POLSKICH KOMPOZYTORÓW
Prowadzenie: Ada Krzyczkowska

Agnieszka Chwastek
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
„Kto śpiewa, ten jakby dwa razy się modlił”modlitwa inspiracją twórczości polskich kompozytorów

Piotr Krajewski
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Witolda Lutosławskiego dialog ze śmiercią. „Epitafium” na obój i fortepian

Natalia Cieśla
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Duchowość uniwersalna w „Requiem” Romana Maciejewskiego

Magdalena Pasternak
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Uniwersytet Warszawski
Symfonia wokalno-instrumentalna jako idealne medium dla wyrażania „kosmosu w muzyce” – o „IV Symfonii” Pawła Łukaszewskiego

 

19.00 KONCERT KOMPOZYTORSKI (kliknij, aby dowiedzieć się więcej)
AULA NOVA

KOMPOZYTORZY:
Katarzyna Danel, Robert Gogol, Magdalena Gorwa, Paweł Tomasz Grajnert, Michał Janocha, Wojciech Krzyżanowski, Grzegorz Łapiński, Paweł Michałowski, Sylwia Nowastowska, Dominik Puk, Jan Skorupa, Aleksandra Słyż, Paulina Zujewska

 

ŚRODA, 30 LISTOPADA 2016
SALA PREZYDENCKA

10.00-11.40 PANEL IV
POSZUKIWANIE DUCHOWOŚCI POPRZEZ TWÓRCZOŚĆ
Prowadzenie: Ewa Chorościan

Magdalena Nowicka
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
„In Quest of Spirit” – o duchowym wymiarze muzyki i komponowania na podstawie pism Jonathana Harveya

Michał Kawecki
Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
Ujęcie chorału gregoriańskiego oraz rola retoryki muzycznej w utworze „Locus inaestimabilis” Krzysztofa Grzeszczaka

Paulina Zgliniecka
Akademia Muzyczna w Krakowie
„Jezusie, Mesjaszu, wybaw nas!” – o duchowości u Galiny Ustwolskiej

Paulina Książek
Uniwersytet Warszawski
Między metaforą, a tożsamością – „Sunrise Mass” Oli Gjeilo

11.40-11.55 PRZERWA KAWOWA

11.55-13.50 PANEL IV
DUCHOWOŚĆ W MUZYCE – KONTEKSTY
Prowadzenie: Dominik Puk

Justyna Midura
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Środki ekspresyjne jako przejaw duchowości w „Tableaux d’une Exposition Salvador Dalí” Joanny Bruzdowicz

Bartosz Różanek
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Udana próba przybliżenia klimatu Wielkiego Postu w pieśniach pasyjnych wykonywanych przez Stanisława Soykę

Siarhei Yenin
Uniwersytet Warszawski
Współczesna muzyka szamańska: nowy czy źle zrozumiany szamanizm?

Kamila Pozimka
Uniwersytet Warszawski, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Rola muzyki w kształtowaniu propagandy tzw. Państwa Islamskiego

13.35-13.50 PRZERWA KAWOWA

13.50-15.30 PANEL V
POSZUKIWANIE DUCHOWOŚCI POPRZEZ TWÓRCZOŚĆ II
Prowadzenie: Piotr Krajewski

Barbara Spodymek
Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
„Wątpić w Boga, wierzyć w Bacha” – słów kilka o „Pasji” Mauricio Kagela

Karolina Dąbek
Akademia Muzyczna w Krakowie
Rozmowa z Bogiem. O symfoniach Giji Kanczelego

Katarzyna Danel
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Wiara, dźwięki, miłość: Jean Langlais i jego twórczość

Dominik Puk
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Alternatywna muzyka liturgiczna®, czyli czy Liturgia lubi „muzykę współczesną”? Kilka spostrzeżeń z praktyki Notre Dame w Paryżu

15.30-16.15 Wykład zamykający konferencję
prof. zw. dr hab. Eugeniusz Knapik (Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach)

16.15 Podsumowanie i zamknięcie konferencji – Sylwia Nowastowska i Krzysztof Bździel
Opiekun Koła Artystyczno-Naukowego – dr Ewa Fabiańska-Jelińska

 

Organizatorzy:

 1

Opieka merytoryczna:
Katedra Kompozycji – dr Ewa Fabiańska-Jelińska
Katedra Teorii Muzyki – mgr Małgorzata Pawłowska


Patronat honorowy:
JM Rektor dr Halina Lorkowska, prof. AM

    2 3

 

 


Patroni medialni:

4 5 6