Wydarzenia

V Międzynarodowa Konferencja z cyklu “Nowoczesne metody edukacji muzycznej”

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU
WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I MUZYKI KOŚCIELNEJ
KATEDRA EDUKACJI MUZYCZNEJ

Mecenat – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

V Międzynarodowa Konferencja z cyklu
Nowoczesne metody edukacji muzycznej

Terapeutyczne właściwości muzyki
we wczesnej edukacji dziecka

 

 

Wykładowcy:

Dr Melanie Voigt (Niemcy)
Dr Patricia L. Sabbatella (Hiszpania)

Forum Młodych
Marta Grzebieta (przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Edukacji Muzycznej)
mgr Magdalena Andrys, as.
mgr Agnieszka Chwastek, as.
mgr Natalia Kłysz-Sokalska, as.
mgr Damian Myśliński, as.

 

W ramach Konferencji odbędą się wykłady oraz zajęcia warsztatowe ze studentami i z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 

Opieka merytoryczna:
Katedra Edukacji Muzycznej