Wydarzenia

V Forum Akademickie “Społeczne role instrumentów muzycznych”

V Forum Akademickie
Społeczne role instrumentów muzycznych


pod patronatem Prorektora ds. artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych  prof. dr. hab. Janusza Stalmierskiego

Forum wymiany refleksji z zawodowych doświadczeń muzyków, otwarte zarówno dla pedagogów jak i dla studentów, doktorantów  i absolwentów; tematyka planowanego forum zainspirowana został pracą poznańskiego socjologa Adama Czecha Ordynaci i trędowaci interesująco, czasami kontrowersyjnie ukazującą społeczny kontekst historii instrumentów muzycznych.

6-12-2016-forum-akademickie-prof-kaszuba

Opieka merytoryczna:
Katedra Teorii Muzyki
Wydział Instrumentalny
Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa

Koordynator:
prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba