Wydarzenia

V Akademicki Konkurs Organowy “Romuald Sroczyński in memoriam”


V Akademicki Konkurs Organowy
Romuald Sroczyński in memoriam

 

24-25-11-2016-konkurs-sroczynski-2Cele i założenia:
Akademicki Konkurs Organowy przeznaczony jest dla studentów klas organów polskich uczelni muzycznych. Główną ideą imprezy jest – obok możliwości pokazania kunsztu młodych, uzdolnionych organistów z różnych ośrodków akademickich – wymiana doświadczeń między pedagogami  i próba wypracowania takich  form oceny prezentacji muzycznych, które cieszyłyby się zaufaniem  wykonawców i ich pedagogów. Konkurs dedykowany jest zmarłemu w 2006 roku Romualdowi Sroczyńskiemu – artyście i pedagogowi, zasłużonemu profesorowi klasy organów poznańskiej uczelni, wychowawcy wielu pokoleń organistów. Laureaci otrzymają zaproszenia do udziału w prestiżowych festiwalach i cyklach koncertowych

Jury:
dr Arkadiusz Bialic – AM w Krakowie
dr Hanna Dys – AM w Gdańsku
dr Tomasz Głuchowski – AM we Wrocławiu
dr Bartosz Jakubczak – UMFC w Warszawie
prof. Elżbieta Karolak – AM w Poznaniu
prof.  Sławomir Kamiński – AM w Poznaniu
dr Krzysztof Lukas – AM w Katowicach
prof. Radosław Marzec – AM w Bydgoszczy
prof. Irena Wisełka-Cieślar – AM w Łodzi
mgr as. Jakub Pankowiak – sekretarz jury

Koordynator projektu: prof. Sławomir Kamiński

Opieka merytoryczna:
Katedra Fortepianu, Organów i Akordeonu