Wydarzenia

Tadeusz Szeligowski, Florian Dąbrowski in memoriam

Tadeusz Szeligowski, Florian Dąbrowski in memoriam
Koncert w ramach jubileuszu 95-lecia Uczelni


Organizator: Katedra Kompozycji i Katedra Teorii Muzyki