Wydarzenia

Sympozjum naukowe z cyklu “Convenium Musicae Sacrae dedicatum”

Sympozjum naukowe
Kompozytorskie, edytorskie i dydaktyczne osiągnięcia
ks. Józefa i Stefana Surzyńskich.

W setną rocznicę śmierci
z cyklu Convenium Musicae Sacrae dedicatum

 

Z racji 100-lecia śmierci ks. Józefa Surzyńskiego sympozjum przybliży prekursorską aktywność braci, która obok codziennych liturgiczno-muzycznych obowiązków wyrażała się także w opracowywaniu i wydawaniu dzieł polskich kompozytorów oraz podręczników. Sympozjum pozwoli uświadomić wszechstronną aktywność wybitnych postaci środowiska poznańskiego, która staje się wyzwaniem dla działalności dzisiejszych muzyków kościelnych.

Program

10.00-10.15
prof. dr hab. Przemysław Pałka
Otwarcie sympozjum

10.15-10.45
ks. mgr Szymon Bajon
Kapłaństwo, muzyka, życie. Ks. dr Józef Surzyński – homo parens vias

10.45-11.30
dr Waldemar Gawiejnowicz
Garść refleksji na temat życia i działalności Stefana Surzyńskiego

11.30-12.15
dr hab. Maciej Babnis
Stefan Surzyński jako kompozytor i wydawca utworów organowych

12.15-12.45
przerwa kawowa

12.45-13.30
prof. Mariusz Kończal
Współczesne nurty pielęgnowania muzyki kościelnej w odniesieniu do działalności ks. Józefa i Stefana Surzyńskich

13.30-14.00
Dyskusja i zakończenie sympozjum

moderator: prof. dr hab. E. Karolak