Wydarzenia

Sympozjum naukowe “Convenium Musicæ Sacræ dedicatum”

Sympozjum naukowe
Convenium Musicæ Sacræ dedicatum.
Stan muzyki liturgicznej w polskim kościele

 

15.03.2017 konferencja ks. BiałkowskiProgram:

10.00-10.15
Prof. dr hab. Przemysław Pałka
Dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
Otwarcie sympozjum

10.15-11.00
ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII
Aktualna sytuacja muzyki kościelnej w Archidiecezji Krakowskiej

11.00-11.45
ks. prof. dr hab. Andrzej Filaber
Stan muzyki liturgicznej w Archidiecezji Warszawskiej

11.45-12.15
przerwa kawowa

12.15-13.00
ks. mgr Mateusz Ziemlewski
Stan muzyki liturgicznej w Diecezji Bydgoskiej

13.00-13.30
ks. dr Mariusz Białkowski
Stan muzyki liturgicznej w Archidiecezji Poznańskiej

13.30-14.00
dyskusja i zakończenie sympozjum

Moderator: prof. Elżbieta Karolak

 

Opieka merytoryczna:
Zakład Muzyki Kościelnej