Wydarzenia

Sympozjum naukowe “Convenium Musicæ Sacræ dedicatum. Troska o organy piszczałkowe w kościołach”

Sympozjum naukowe
Convenium Musicæ Sacræ dedicatum.
Troska o organy piszczałkowe w kościołach

Własnym liturgicznym instrumentem Kościoła rzymskokatolickiego są organy piszczałkowe. Zostały zaakceptowane w VII wieku i przez kolejne były poddawane procesom ewolucji: mechaniki, brzmienia, funkcjonalności liturgicznej. Sympozjum pozwoli wymienić doświadczenia dotyczące opieki nad stanem technicznym organów oraz jak najskuteczniejszego wykorzystania instrumentu w liturgii. Tradycja firm organmistrzowskich uwrażliwi na kwestie obsługi organów i zachowania ich stanu na kolejne lata użytkowania.

 

Plan sympozjum:

10.00-10.15
Otwarcie sympozjum – prof. dr hab. Marek Gandecki
Prodziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej

10.15-10.45
Adam Olejnik – Wartość dodana czy utracona? O problematyce ochrony zasobów dziedzictwa sztuki organmistrzowskiej w świetle przekształceń struktury konstrukcyjnej i brzmieniowej organów piszczałkowych w wieku XIX i XX oraz współcześnie

10.45-11.15
Adam Nawrot – Modernizacja traktury organów. Wskazania i przeciwwskazania

11.15-11.45
Roman Nawrot – Kontuary pneumatyczne – system upustowy

11.45-12.15
Przerwa kawowa

12.15-12.45
Dariusz Zych – Translokacje używanych organów – zysk czy strata dla parafii?

12.45-13.15
Władysław Cepka – Modernizm czy retrospekcja? O aktualnych trendach technologicznych w budowaniu organów piszczałkowych

13.15-14.00
Dyskusja panelowa

14.00
Zakończenie sympozjum

 

Prace będzie moderował prof. dr hab. Sławomir Kamiński.
Uczestnictwo w sympozjum oraz koncercie jest wolne od opłat.

Serdecznie zapraszamy!

Do pobrania folder: Sympozjum “Troska o organy” – folder