Wydarzenia

Sympozjum naukowe Convenium Musicae Sacrae dedicatum. Działalność ks. dra Wacława Gieburowskiego

Pamięci naszych Mistrzów – obchody jubileuszu 95-lecia Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

godz. 10.00-13.30

 

10.00-10.15 otwarcie sympozjum – prof. Przemysław Pałka, Dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej

10.15-11.00 ks. prof. UAM dr hab. Leszek Wilczyński – Sylwetka i działalność ks. Wacława Gieburowskiego

11.00-11.45 dr Waldemar Gawiejnowicz – Spuścizna twórcza ks. dr. Wacława Gieburowskiego w świetle dostępnych źródeł

11.45-12.15 przerwa kawowa

12.15-13.00 prof. Krystyna Domańska-Maćkowiak – Twórczość chóralna ks. Wacława Gieburowskiego. Refleksje dyrygenta

13.00-13.30 dyskusja i zakończenie sympozjum

moderator: ks. Mariusz Białkowski

 

Sympozjum naukowe Convenium Musicae Sacrae dedicatum. Działalność ks. dra Wacława Gieburowskiego

Organizator:
Zakład Muzyki Kościelnej