Wydarzenia

Sympozjum “Muzyka – matematyka. Konteksty, relacje, perspektywy”

Sympozjum
Muzyka – matematyka. Konteksty, relacje, perspektywy

 

Cel sympozjum
Sympozjum ma stanowić forum umożliwiające prezentacje wyników badań prowadzonych na polu wzajemnego przenikania się muzyki i matematyki oraz umożliwić wymianę poglądów i doświadczeń w omawianym zakresie. Wykłady mają za zadanie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie czy funkcjonujący od czasów pitagorejskich mariaż muzyki i matematyki pozostaje aktualny w dobie twórczości posttonalnej i czy rozkwit nowych dziedzin nauki oraz rozwój nowoczesnych technologii znacząco wpływa na zainteresowanie kompozytorów naukami ścisłymi.

Wykładowcy sympozjum
Wykładowcami sympozjum będą pracownicy naukowi uniwersytetów, politechnik oraz wyższych uczelni muzycznych:

Rada Programowa Sympozjum
prof. dr hab. Jarosław Grytczuk
Politechnika Warszawska

prof. dr hab. Janusz Stalmierski
Akademia Muzyczna Poznań

Komitet Organizacyjny
dr hab. Monika Kędziora prof. AM
dr Maciej Grześkowiak  UAM
dr hab. Piotr Niewiedział

Plan Sympozjum

10.00
Rozpoczęcie sympozjum

10.00 – 10.30
prof. dr hab. Jarosław Grytczuk, Politechnika Warszawska
Muzyczne inspiracje w matematyce dyskretnej

10.30 – 11.00
dr hab. Alicja Gronau-Osińska, prof. UMFC, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Warszawa
Kryptografia liczbowa jako użyteczne narzędzie procesu symbolizacji muzyki

11.00 – 11.30
dr hab. inż., dr hab. n. mat., prof. US  Piotr Krasoń, Uniwersytet Szczeciński
O pewnych geometrycznych aspektach muzyki

11.30 – 12.00
przerwa

12.00
dr Adam Porębski, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Technika nakładania cykli od matematycznej idei do muzycznej realizacji na przykładzie utworu n-Cyclus na orkiestrę symfoniczną

12.30
dr hab. Jan Milewski, Politechnika Poznańska
Wybrane zagadnienia matematyczne stroju muzycznego

13.00
koncert

13.45
dr Katarzyna Kwiecień-Długosz, Uniwersytet Zielonogórski
Nauki ścisłe jako inspiracja twórcza na przykładzie mojego utworu Coalescence na trio fortepianowe

14.15
dr Maciej Grześkowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
O działaniu przekształceń na dźwięki

14.45
dyskusja

15.30
zakończenie sympozjum