Wydarzenia

Śpiewanki rodzinne
Projekt kierowany do rodzin − dzieci i dorosłych oraz również seniorów

Organizatorzy:

Fundacja „Chór Stuligrosza – Poznańskie Słowiki”

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Poznaniu