Wydarzenia

Program:

Mateusz Makuch – student w klasie skrzypiec prof. Bartosza Bryły i as. Michała Bryły

W. A. Mozart – Koncert skrzypcowy G-dur KV 216, cz. I

przy fortepianie: Marcin Sikorski

Agata Muchalska – studentka w klasie skrzypiec prof. Bartosza Bryły i as. Agaty Szymczewskiej

M. Ravel – Tzigane

przy fortepianie: Arnold Dąbrowski

Marta Wiśniowska – studentka w klasie skrzypiec prof. Bartosza Bryły i as. Aleksandry Bryły

D. Szostakowicz – I Koncert skrzypcowy a-moll op. 77, cz. I

przy fortepianie: Arnold Dąbrowski

Mateusz Gidaszewski – student w klasie skrzypiec prof. Bartosza Bryły i as. Michała Bryły

K. Szymanowski – Driady i Pan

przy fortepianie: Marcin Sikorski

Amelia Maszońska – studentka w klasie skrzypiec prof. Bartosza Bryły i as. Aleksandry Bryły

P. I. Czajkowski – Koncert skrzypcowy D–dur, cz. I i II

przy fortepianie: Michał Francuz

Opieka merytoryczna:
Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa