Wydarzenia

Seminarium “Zrozumieć słuchacza”

Pracownia Psychologii Muzyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego serdecznie zaprasza na seminarium „Zrozumieć słuchacza”, poświęcone nowemu programowi badawczemu i edukacyjnemu w Wielkiej Brytanii, które odbędzie się 12 kwietnia 2014 r. w godzinach 11.00-14.00 w Sali 10 („Marszałkowskiej”). Udział weźmie światowej sławy psycholog muzyki, profesor John Sloboda z Guildhall School of Music w Wielkiej Brytanii.

Program:

11.00-12.00 John Sloboda „Muzycy a publiczność koncertowa. Współpraca między naukowcami a praktykami w świetle wiedzy psychologicznej”, część I

12.00-12.15 przerwa

12.15-13.00 John Sloboda „Muzycy a publiczność koncertowa. Współpraca między naukowcami a praktykami w świetle wiedzy psychologicznej”, część II

godz. 13:00 – 14:00 dyskusja

 

Seminarium będzie tłumaczone na język polski.

 

John Sloboda „Muzycy a publiczność koncertowa. Współpraca między naukowcami a praktykami w świetle wiedzy psychologicznej”

Streszczenie

Czego współczesna publiczność oczekuje od koncertów na żywo? Co sprzyja, a co przeszkadza muzykom z wyższym wykształceniem, którzy starają się spełniać życzenia publiczności? Są to pytania o zasadniczym znaczeniu dla wykonawców muzyki poważnej oraz dla instytucji, które ich kształcą, w obliczu nieubłaganego i długotrwałego zmniejszania się liczby słuchaczy na koncertach muzyki poważnej. Zwłaszcza w społeczeństwach zachodnich średni wiek słuchaczy muzyki poważnej wynosi ponad 55 lat. Dorośli poniżej 40 roku życia w ogóle nie chodzą na takie koncerty. Jeżeli ta tendencja utrzyma się, za kilkadziesiąt lat nie będzie pracy dla muzyków wykonujących muzykę poważną.

Na wykładzie zostaną omówione badania nad rozmaitymi próbami „uatrakcyjnienia” koncertów muzyki poważnej, mającymi przyciągnąć szerszą publiczność. Zostaną też przedstawione główne zmienne, które mogą mieć znaczenie dla poszerzenia i głębszego dotarcia do publiczności koncertów na żywo. Badania te skupiają się wokół następujących zagadnień:

A. Improwizacja w muzyce poważnej.

B. Udział publiczności w spotkaniach z wykonawcami po koncercie.

C. Przyciąganie ludzi młodych (16-25 lat) na koncerty muzyki poważnej.

D. Zmiana składu publiczności przedstawień operowych.

E. Stosunki między wykonawcą a publicznością na koncertach jazzowych.

 

Organizatorzy: Zakład Psychologii Muzyki UMFC i Pracownia Psychologii Muzyki AM w Poznaniu

Do pobrania:

Informacje 1