Wydarzenia

REKRUTACJA 2016/2017

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

(Te same informacje znajdują się na stronie: dla kandydata)

 

Dodatkowa rekrutacja:

Lista przyjętych, WYDZIAŁ I

Lista przyjętych, WYDZIAŁ II, studia I stopnia

Lista przyjętych, WYDZIAŁ II, studia II stopnia

Lista przyjętych, WYDZIAŁ IV

Lista przyjętych na studia III stopnia z puli miejsc rektorskich

 

Lista kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych, WYDZIAŁ I

Lista kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych, WYDZIAŁ II

Lista kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych, WYDZIAŁ IV

Plan egzaminów wstępnych, WYDZIAŁ I

Plan egzaminów wstępnych, WYDZIAŁ II

Plan egzaminów wstępnych, WYDZIAŁ IV

Dodatkowa rekrutacja 2016/2017 – informacje

 

Lista przyjętych WYDZIAŁ I, studia I stopnia

Lista przyjętych WYDZIAŁ II, studia I stopnia

Lista przyjętych WYDZIAŁ III, studia I stopnia

Lista przyjętych WYDZIAŁ IV, studia I stopnia

Lista przyjętych WYDZIAŁ V, studia I stopnia

 

Lista przyjętych WYDZIAŁ I, studia II stopnia

Lista przyjętych WYDZIAŁ II, studia II stopnia

Lista przyjętych WYDZIAŁ III, studia II stopnia

Lista przyjętych WYDZIAŁ IV, studia II stopnia

Lista przyjętych WYDZIAŁ V, studia II stopnia

 

Lista przyjętych WYDZIAŁ II, studia III stopnia

 

 

Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne WYDZIAŁ I, studia I stopnia

Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne WYDZIAŁ II, studia I stopnia

Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne WYDZIAŁ III, studia I stopnia

Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne WYDZIAŁ IV, studia I stopnia

Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne WYDZIAŁ V, studia I stopnia

Lista Kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne na studia III stopnia

 

Plany egzaminów:

Plan egzaminów wstępnych 2016-2017 WYDZIAŁ I

Plan egzaminów wstępnych szczegółowy 2016-2017 WYDZIAŁ II

Plan egzaminów wstępnych 2016-2017 WYDZIAŁ III

Plan egzaminów wstępnych 2016-2017 WYDZIAŁ IV

Plan egzaminów wstępnych 2016-2017 WYDZIAŁ V

Plan egzaminów wstępnych z instrumentu 2016-2017 WYDZIAŁ V

Plan egzaminów wstępnych dla kandydatów na studia III stopnia

 

Listy dopuszczonych do egzaminów:

Lista kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych Wydział I, studia I stopnia

Lista kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych Wydział I, studia II stopnia

Lista kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych Wydział II, instrumentalistyka, studia I stopnia

Lista kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych Wydział II, instrumentalistyka, studia II stopnia

Lista kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych Wydział II, instrumentalistyka, studia III stopnia

Lista kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych Wydział II, jazz, studia I stopnia

Lista kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych Wydział II, jazz, studia II stopnia

Lista kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych Wydział III, studia I stopnia

Lista kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych Wydział III, studia II stopnia

Lista kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych Wydział IV, studia I stopnia

Lista kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych Wydział IV, studia II stopnia

Lista kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych Wydział V, studia I stopnia

Lista kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych Wydział V, studia II stopnia

Lista kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych Wydział V, studia III stopnia

 

 

INFORMATOR 2016/2017
ZASADY OGÓLNE


Komunikat dotyczący rejestracji elektronicznej 2016
Regulamin potwierdzania efektów uczenia się
Zasady ogólne rekrutacji na studia 2016

Zarządzenie rektora w sprawie rekrutacji na studia dla cudzoziemców 2016/2017
Zarządzenie rektora w sprawie wysokości opłaty za postępowanie rekrutacyjne 2016/2017

Rejestracja elektroniczna: https://e-dziekanat.amuz.edu.pl/e-rekrutacja/


DRZWI OTWARTE

ZASADY SZCZEGÓŁOWE

STUDIA DOKTORANCKIE (III STOPNIA)

STUDIA PODYPLOMOWE