Wydarzenia

Recital kameralny “Polskie sonaty wiolonczelowe”

Recital kameralny
Polskie sonaty wiolonczelowe

 

Zofia Kulisiewicz – wiolonczela

Przemysław Witek – fortepian

Program

L. Różycki – Sonata na wiolonczelę i fortepian op. 10
S. Laks – Sonata na wiolonczelę i fortepian
A. Tansman – Sonata na wiolonczelę i fortepian
M. Weinberg – Sonata na wiolonczelę i fortepian op. 21