Wydarzenia

RECITAL DYPLOMOWY

studentów studiów magisterskich oraz Podyplomowego Studium Dyrygentury Orkiestr Dętych
Wydziału Dyrygentury Chóralnej Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

 

Anna Ewa Mirek z klasy prof. Leszka Bajona
Adam Chęciński z klasy prof. Przemysława Pałki
Aleksandra Pura-Cidyło z klasy prof. Mark Gandeckiego
Andrzej Zaręba z klasy mjr Pawła Joksa
Daniel Ebertowski z klasy mjr Pawła Joksa
Krzysztof Żeleśkiewicz z klasy mjr Pawła Joksa

 

Zespół wokalny dla praktyk studenckich studiów magisterskich
opieka merytoryczna: Paweł Łuczak

Chór Kameralny
przygotowanie: Aleksandra Pura-Cidyło

Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych
kierownik artystyczny: Paweł Joks

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Chludowo
kierownik artystyczny: Krzysztof Żeleśkiewicz

akompaniament: Anna Dolecka
śpiew – Izabela Kasprzyk, Rafał Sekulak

 

prowadzenie koncertu: Agnieszka Liman