Wydarzenia

Kamila Krawczyk z klasy as. Pawła Łuczaka

(specjalność: edukacja muzyczna)

Joanna Kruszewska z klasy prof. Leona Zaborowskiego

(specjalność: edukacja muzyczna)

Anna Jaworska z klasy as. Pawła Łuczaka

(specjalność: edukacja muzyczna)

Adam Chęciński z klasy prof. Przemysława Pałki

(specjalność: edukacja muzyczna)

Łukasz Bielak z klasy prof. Jadwigi Gałęskiej-Tritt

(specjalność: edukacja muzyczna)

Reinier de Graaf z klasy as. Pawła Łuczaka

(specjalność: edukacja muzyczna)

Kaja Warczyńska z klasy prof. AM dr hab. Magdaleny Wdowickiej-Mackiewicz

(specjalność: edukacja muzyczna)

Joanna Sykulska z klasy prof. AM dr hab. Magdaleny Wdowickiej-Mackiewicz

(specjalność: edukacja muzyczna)

Do pobrania: program 21.05