Wydarzenia

Daniel Iwanowski z klasy prof. AM dr hab. Marka Gandeckiego

(specjalność: dyrygentura chóralna)

Damian Myśliński z klasy prof. Przemysława Pałki

(specjalność: edukacja muzyczna)

Paulina Zielińska z klasy prof. AM dr hab. Marka Gandeckiego

(specjalność: dyrygentura chóralna)

Anna Dvoskina z klasy prof. AM dr hab. Marka Gandeckiego

(specjalność: dyrygentura chóralna)

Do pobrania: 16.05.2014 recital dypl. W. IV