Wydarzenia

Publiczna prezentacja dzieła artystycznego w ramach przewodu doktorskiego mgra Tomasza Sośniaka

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Poznaniu
Wydział Instrumentalny

 

Publiczna prezentacja dzieła artystycznego w ramach przewodu doktorskiego
mgra Tomasza Sośniaka

 

Temat dysertacji:

Spektrum fortepianu we współczesnych polskich dziełach muzycznych skupionych wokół obsady instrumentalnej klarnet-puzon-fortepian-wiolonczela

 

promotor: prof. dr hab. Alicja Kledzik

recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Raubo, prof. dr hab. Andrzej Tatarski

 

Dzieło artystyczne:
Witold Szalonek – Improvisations sonoristiques (1968)
Kazimierz Serocki – Swinging music (1970)
Paweł Mykietyn – U Radka (1993)
Anna Ignatowicz-Glińska – Intermezzo (1995)
Agata de Mezer – AGA (1995)
Paweł Mykietyn – Passacaglia for W.K. (1995)
Jarosław Siwiński – Widok z Gamy spożywany w… (1995)
Jacek Grudzień – One Jubilee Rag (1995)
Stanisław Krupowicz – Happy Winds to the Rose no.3 (1995)
Jacek Grudzień – Nonstrom (1996)
Ewa Fabiańska-Jelińska – Medytacja I (2016)

 

wykonawcy:

TOMASZ SOŚNIAK – FORTEPIAN

Szymon Józwiak – klarnet
Wojciech Jeliński – puzon
Anna Szmatoła – wiolonczela
Mateusz Loska – kontrabas