Wydarzenia

Publiczna prezentacja dzieła artystycznego w ramach przewodu doktorskiego mgra Tomasza Kandulskiego

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa

Publiczna prezentacja dzieła artystycznego

w ramach przewodu doktorskiego
mgra Tomasza Kandulskiego

Temat dysertacji:

Zależności brzmieniowe instrumentów jako czynnik wpływający na dźwiękowy obraz duetu skrzypcowo-gitarowego na przykładzie wybranej literatury współczesnej

promotor:        prof. dr hab. Piotr Zaleski

recenzenci:       prof. dr hab. Alina Gruszka

dr hab. Marek Nosal

Dzieło artystyczne:

Marek Pasieczny: La casa donde vive miedo

Jan Freidlin: Kafka Sonata

Jan Novák: Sonata serenata

Atanas Ourkouzounov: Sonatina bulgarica

 

Wykonawcy:

Sandra Haniszewska  – skrzypce

Tomasz Kandulski – gitara