Wydarzenia

Publiczna prezentacja dzieła artystycznego w ramach przewodu doktorskiego mgra Pawła Kroczka

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Poznaniu
Wydział Instrumentalny

Publiczna prezentacja dzieła artystycznego
w ramach przewodu doktorskiego mgra Pawła Kroczka

 

Temat dysertacji:
Inspiracje naturą w twórczości klarnetowej Richarda Faitha

Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Nowak
Recenzenci: dr hab. Janusz Antonik, prof. dr hab. Bogdan Ocieszak

Dzieło artystyczne:
Richard Faith – Two Sea Pieces na klarnet i fortepian
Richard Faith – Fantasy Trio No. 1 na skrzypce, klarnet i fortepian
Richard Faith – Quintet na flet, klarnet, skrzypce, wiolonczelę i harfę

Wykonawcy:
Paweł Kroczek – klarnet
Jadwiga Kajdasz – harfa
Joanna Kreft – skrzypce
Magdalena Mateja – skrzypce
Hanna Lizinkiewicz – fortepian
Małgorzata Sajna-Mataczyńska – fortepian
Maria Sikorska – wiolonczela
Agata Tuchołka – flet