Wydarzenia

Publiczna prezentacja dzieła artystycznego w ramach przewodu doktorskiego mgra Michała Gajdy

Publiczna prezentacja dzieła artystycznego w ramach przewodu doktorskiego
mgra Michała Gajdy

 

Temat dysertacji:
Akordeon jako instrument solowy z orkiestrą w wybranych koncertach akordeonowych XX wieku

promotor: prof. zw. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba
recenzenci: prof. zw. dr hab. Bogdan Dowlasz, prof. zw. dr hab. Joachim Pichura


Dzieło artystyczne:
Bronisław Kazmierz Przybylski – Concerto Classico
Richard Galliano – Opale Concerto
Krzysztof Olczak – Concerto

Wykonawcy:
Michał Gajda – akordeon
CoOperate Orchestra
Dyrygent – Adam Domurat