Wydarzenia

Publiczna prezentacja dzieła artystycznego w ramach przewodu doktorskiego mgra Mateusza Wizjana

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Poznaniu
Wydział Instrumentalny

 

Publiczna prezentacja dzieła artystycznego
w ramach przewodu doktorskiego mgra Mateusza Wizjana

 

Temat dysertacji:

Brzmieniowość neoklasycznej sonaty fortepianowej na przykładzie “II Sonaty” Igora Strawińskiego, “II Sonaty h-moll” op. 61 Dymitra Szostakowicza i “II Sonaty” Grażyny Bacewicz

promotor:
prof. dr hab. Anna Organiszczak

recenzenci:
prof. dr hab. Bogdan Kułakowski
prof. dr hab. Jerzy Tosik-Warszawiak

 

Dzieło artystyczne:

D. Szostakowicz – II Sonata fortepianowa h-moll op. 61
1. Allegretto
2. Largo
3. Moderato (con moto)