Wydarzenia

Publiczna prezentacja dzieła artystycznego w ramach przewodu doktorskiego mgra Martina Gregoriusa

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Wydział Instrumentalny

 

Publiczna prezentacja dzieła artystycznego w ramach przewodu doktorskiego
mgra Martina Gregoriusa

 

Temat dysertacji:

Między kompozycją a improwizacją. Francuska szkoła improwizacji organowej w świetle twórczości wybranych przedstawicieli

promotor:
prof. dr hab. Elżbieta Karolak

recenzenci:
dr hab. Tomasz Orlow
dr hab. Marek Stefański

 

 

Dzieło artystyczne:

Charles Tournemire (1870-1939) – z cyklu Pięciu Improwizacji:
Te Deum
Cantilène improvisée

Thierry Escaich (*1965) – Récit

Martin Gregorius (*1991) – Improwizacja na zadany temat
Martin Gregorius – organy

 

Opieka merytoryczna:
Katedra Fortepianu, Organów i Akordeonu