Wydarzenia

Publiczna prezentacja dzieła artystycznego w ramach przewodu doktorskiego mgra Łukasza Krzemińskiego

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego

w Poznaniu

Wydział Instrumentalny

Publiczna prezentacja dzieła artystycznego

w ramach przewodu doktorskiego
mgra Łukasza Krzemińskiego

 

Temat dysertacji:

„Muzyka operowa i ludowa jako źródło inspiracji dla twórców wirtuozowskiej literatury obojowej dziewiętnastego stulecia

promotor:        prof. Tomasz Gubański

recenzenci:       prof. Paweł Drobnik
prof. Józef Raatz

Dzieło artystyczne:

 

A. Pasculli – Koncert na motywach z opery „Faworyta” Gaetano Donizettiego

G. Daelli – Fantazja na tematy z opery „Rigoletto” Giuseppe Verdiego

 

Wykonawcy:

Łukasz Krzemiński – obój

Joanna Balewska – fortepian